Privacy & Cookies

MBOwebshop.nl, als handelsnaam van van Leermiddelen Webshop B.V., is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop MBOwebshop.nl persoonsgegevens verwerkt van klanten en gebruikers van onze digitale diensten en websites.

Cookies? 

MBOwebshop.nl maakt gebruik van een sessie-cookie, daarmee kunnen we zien dat je bent ingelogd. Zodra je de webbrowser sluit wordt deze verwijderd van je computer. MBOwebshop.nl is erg gesteld op de privacy en bescherming van haar bezoekers, daarom maakt zij geen gebruik van tracking - en analytics cookies zoals die van Google Analytics.

Verwerkingsgronden

MBOwebshop.nl verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:
• uitvoering van de overeenkomst;
• gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin je toestemming geeft.

Wanneer en waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

• Wanneer je producten en/of diensten afneemt.
• Wanneer je contact hebt via telefoon, e-mail, social media of websites.
• Wanneer je toestemming hebt gegeven.
• Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en) en financiële afwikkeling hiervan.
• Wanneer een andere partij de levering uitvoert (Shop-in-MBOwebshop.nl), verstrekken wij alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
• Wanneer je via MBOwebshop een licentie afsluit om je te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen.
• Voor (interne) analyses marktonderzoek, statistische doeleinden en procesverbetering.
• Om klanten/gebruikers/bezoekers van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Hoe lang bewaart MBOwebshop.nl je gegevens?

MBOwebshop.nl bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn je rechten?

Je het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via ‘Mijn MBOwebshop.nl’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die MBOwebshop.nl verwerkt aan een andere partij kan laten overdragen. Wil je gegevens laten verwijderen bij MBOwebshop.nl? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij MBOwebshop.nl.

Wijzigingen

MBOwebshop.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien MBOwebshop.nl een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop MBOwebshop.nl jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), of in nieuwsbrieven.

Contact

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van onze diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt MBOwebshop.nl zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Leermiddelen Webshop B.V., gevestigd aan de  De Corridor 5C 3621 ZA  Breukelen.

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kan je deze richten aan: MBOwebshop.nl, t.a.v. de Privacy Officer, De Corridor 5C 3621 ZA  Breukelen of e-mail: info@mbowebshop.nl.

Hier kan je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van je gegevens. Als je van mening bent dat MBOwebshop.nl niet goed omgaat met je persoonsgegevens kan je hiervoor een klacht indienen bij MBOwebshop.nl. Wanneer je van mening bent dat MBOwebshop.nl niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van jouw opmerking of klacht, dan kan je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl