Privacy- en cookieverklaring MBOwebshop.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op [woensdag 27 maart 2024].

MBOwebshop.nl (hierna: ‘MBOwebshop’) is een dienstverlener waarbij zowel MBO-studenten als mbo-instellingen leermiddelen kunnen bestellen. Om bestellingen te verwerken en de producten te leveren verwerken wij persoonsgegevens. Uw privacy is voor MBOwebshop van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  1. Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken via deze privacy- en cookieverklaring.
  2. Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  3. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens mocht toestemming verplicht zijn.
  4. Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  5. Uw rechten respecteren zoals het recht op inzage correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Download onze privacy- en cookieverklaring

Download Privacy en cookieverklaring